Op 6 en 7 mei werd voor de tweede maal de Obstacle Mud Challange in het Hoge Bergse Bos georganiseerd. Een evenement van klimmen, klauteren over genoeg obstakels en heel veel modder!

Maar een dergelijk evenement kan niet zonder de inzet, tijd, energie en enthousiasme van een grote groep vrijwilligers worden georganiseerd.
Scouting Bleiswijk heeft met een aantal vrijwilligers ook hun steentje bijgedragen door allerlei hand en spandiensten te verlenen op zondag 7 mei. Polsbandjes uitdelen, garderobe, frietjes bakken waren enkele van hun activiteiten.
Genoten hebben ze en .... ook nog geld voor de kas van de vereniging verdiend!!.